Renate Pettersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Renate Pettersen (f. 1951) er dr.med. og spesialist i indremedisin og geriatri. Hun er seksjonsoverlege ved Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Renate Pettersen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media