Renate Pettersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Renate Pettersen

Renate Pettersen, Torgeir Bruun Wyller
01.03.2007
Rehabilitering forbindes ofte med spesialiserte tiltak for utvalgte sykdomsgrupper, utført i egne institusjoner eller sykehusavdelinger uten akuttfunksjoner og med pasientene i en stabil fase...
Renate Pettersen
17.05.2007
Inkontinens betegner en manglende evne til å holde tilbake urin eller avføring og er et av de mest sjenerende symptomer et voksent menneske i vår kultur kan rammes av. Vannlating og fordøyelse...
Renate Pettersen
31.01.2008
Mat er et grunnleggende behov. Samspillet mellom luktesans og smakssans har en viktig rolle i å skjerpe matlysten og dermed sikre et tilstrekkelig kaloriinntak. Den viktigste oppgaven til lukte- og...
Renate Pettersen
28.02.2002
Fall forekommer hyppig i den aldrende befolkning. Omtrent 30 % av alle hjemmeboende eldre over 65 år i den industrialiserte verden faller én gang hvert år, og halvparten av disse faller to ganger...
Renate Pettersen
17.11.2005
Prisant, L. Michael Hypertension in the elderly 531 s, tab, ill. Totowa, New Jersey: Humana Press, 2005. Pris USD 135 ISBN 1-58829-197-9 Dette er en amerikansk lærebok i en serie om klinisk...
Renate Pettersen
20.05.2011
Kenyon, Gary Bohlmeijer, Ernst Randall, William L. Storying later life Issues, investigations, and interventions in narrative gerontology. 424 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2011. Pris...
Renate Pettersen
05.03.2013
Hjerneslag kan føre til svekkelse av komplekse kognitive funksjoner, ofte med dyptgripende konsekvenser for pasientenes autonomi. Er vi gode nok til å oppdage og håndtere slike problemer?...