Når mer aldri blir nok

Peter F. Hjort Om forfatteren
Artikkel

Whybrow, Peter C.

American mania: When more is not enough

338 s. London: Norton & Company, 2005. Pris GBP 17

ISBN 0-393 -05994- 4

Dette er en viktig, fascinerende og dypt bekymringsfull bok. Forfatteren er 64 år, vokste opp i England, drog til Amerika i 1970, er psykiater og leder Institute of Neuroscience and Human Behavior ved University of California i Los Angeles. I denne boken er pasienten Amerikas samfunn og befolkning, og diagnosen er klar: Befolkningen lider av mani og er frenetisk opptatt av materiell fremgang og penger. I løpet av 200 år har Amerika utviklet seg til verdens økonomiske og militære stormakt. Men prisen blir mer og mer synlig i form av angst, depresjon, overvekt, tidsklemme og manglende sosiale relasjoner og sosialt fellesskap.

Stoffet presenteres i tre deler. Den første handler om «The American temperament: a mania for prosperity». Utgangspunktet er Adam Smith (1723 – 90) og Charles Darwin (1809 – 82) som begge var opptatt av kampen for tilværelsen og «survival of the fittest». Amerika er befolket av innvandrere og deres etterkommere, og de utgjør et utvalg med felles trekk. De har forlatt sitt gamle miljø for å komme seg opp og frem, og de har nysgjerrighet, ambisjon, engasjement og vilje til å satse og ta risiko. Den andre delen handler om velstandens paradoks. De enestående økonomiske mulighetene i globaliseringen, dataalderen og moderne kommunikasjoner har – særlig i 1990-årene – skapt rikdom, men også overveldende bivirkninger. Grådighet tar overhånd og fører til et turboliv som menneskets biologi og hjerne ikke makter. Konkurransesamfunnet rammer vinnerne også, og han illustrerer det med sykehistorier fra sin egen praksis. I tillegg er det ubarmhjertige sosiale forskjeller og økende gjeld. Den tredje delen heter: «More is not enough: prosperity reconsidered». Her setter han den nye globale kulturen opp mot den tidligere amerikanske kulturen som var kjennetegnet av små, lokale samfunn preget av fellesskap og hjelpsomhet. For snart 50 år siden opplevde jeg selv det på den amerikanske vestkysten. Nå tror folk at livet dreier seg om velstand og vellykkethet og ser ikke forskjell på «pleasure and happiness». Lykke er forankret i nære personlige relasjoner og i trygge lokalsamfunn, ikke i penger.

Whybrow skriver på en måte som river leseren med. Han er utrolig kunnskapsrik og husker åpenbart alt han har lest; arkivet tar vare på selv gamle avisartikler. Boken har derfor 57 sider med tettskrevne noter. Av og til føler jeg nok at fremstillingen er vel detaljert og burde vært litt kortere. Men takket være sakregister og noter, kan man finne tilbake til alt, f.eks. hva Adam Smith sa om markedets begrensninger.

Boken har vakt oppsikt i USA. Jeg ble oppmerksom på den gjennom en grundig omtale i New York Times. Norge ligger jo litt etter Amerika i utviklingen, men ikke så mye. Ikke minst gjelder det kanskje legene. Jeg tror mange burde lese den og spørre seg selv: Hvor står Norge – og jeg – i denne flodbølgen av globalisering og materialisme?

Anbefalte artikler