Kliniske forsøk må registreres!

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

I september 2004 kunngjorde tidsskriftene som er tilsluttet The International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE – Vancouvergruppen) at de vil kreve at kliniske forsøk er registrert i et offentlig tilgjengelig register før de vurderes for publisering. Det ble gitt en frist for at forskere og prosjekter skulle kunne tilpasse seg dette kravet. Alle kliniske forsøk som settes i gang etter 1. juli 2005 må være registert før de starter. Og alle forsøk som er påbegynt per 13. september 2005 må registreres.

Tidsskriftet har lagt ut informasjon om hva dette innebærer i praksis og begrunnelsen for tiltaket på vår nettside www.tidsskriftet.no. Det finnes også mer informasjon på ICMJEs nettside www.icmje.org.

Anbefalte artikler