Høy eller lav startdose med tyroksin?

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det er trygt å starte levotyroksinbehandling med full dose hos unge hypotyreosepasienter uten hjertesykdom.

  Levotyroksin er etablert behandling ved primær hypotyreose. Tidligere har det vært vanlig at behandlingen startes med lav dose og så trappes langsomt opp til terapeutisk nivå for å unngå alvorlige bivirkninger, særlig hos eldre og pasienter med hjertesykdom. Det er nå kommet en studie der denne etablerte praksisen sammenliknes med full dose levotyroksin fra første behandlingsdag (1).

  50 pasienter med nydiagnostisert primær hypotyreose og uten kjent hjertesykdom ble randomisert til enten full dose med levotyroksin fra første dag (1,6 µg/kg) eller opptrappende regime (startdose 25 µg, økende hver fjerde uke). Ingen bivirkninger av behandlingen oppstod i noen av gruppene. Eutyreose ble nådd hos 50 % i fulldosegruppen allerede etter fire uker, mot kun hos én pasient av 25 i lavdosegruppen. Imidlertid gikk symptomene på hypotyreose ikke raskere tilbake i fulldosegruppen, men var like raskt fallende i begge grupper gjennom 48 ukers observasjonstid.

  – Dette er den første randomiserte studien der man sammenlikner de to aktuelle behandlingsformene. Resultatene bekrefter at det er trygt å starte levotyroksinbehandling med full dose hos unge pasienter uten hjertesykdom og stadfester derved de nyeste norske anbefalingene, sier overlege Thomas Schreiner ved Endokrinologisk seksjon, Rikshospitalet.

  – Det nye i denne studien er at det virker som om også eldre pasienter tåler oppstart med full dose godt, men tallmaterialet er noe lite og det trengs flere studier som kan bekrefte dette. Det er interessant at det ikke var noen sammenheng mellom de biokjemiske verdiene og pasientens symptomer i oppfølgingstiden, sier Schreiner.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media