Død, men metabolsk aktiv vaksine

Jens Bjørheim Om forfatteren
Artikkel

En ny type vaksine kan gi sikrere og mer effektive vaksiner mot intracellulære infeksjoner.

Tradisjonelle vaksiner er ofte basert på døde patogener eller molekyler isolert fra disse. Vaksinene stimulerer til en antistoffbasert respons mot ekstracellulære bakterier, men har liten effekt på intracellulære infeksjoner.

Generering av T-drepeceller er nødvendig for en effektiv immunrespons mot intracellulære patogener. Denne typen immunrespons er avhengig av at det produseres bakterieantigener intracellulært. Dagens vaksiner har ikke denne egenskapen.

I en studie fra USA ble Listeria monocytogenes-kolonier behandlet fotokjemisk med en syntetisk psoralen (1). Denne bakterien lever intracellulært. Behandlingen førte til 20 – 30 kryssbindinger i bakterienes kromosom og dermed hemmet bakteriefunksjon. Resultatene viste at bakteriene ikke kunne dele seg etter behandlingen, men at noen fortsatt hadde stor nok metabolsk aktivitet til å produsere antigener. I en musemodell ble effektive immunresponser fra T-drepeceller produsert etter at musene var blitt vaksinert etter den nye protokollen.

– Utvikling av vaksiner krever høy kunnskap både om vertens immunforsvar og om den aktuelle mikrobe. Særlig for intracellulære mikrober har det vist seg vanskelig å utvikle gode vaksinekandidater, sier avdelingsdirektør Ingeborg S. Aaberge ved Folkehelseinstituttet.

– Prinsippet med å lage vaksine basert på døde, men metabolsk aktive mikrober, kan åpne for nye muligheter til å stimulere immunapparatet til beskyttende cellulær immunitet. Forfatterne beskriver de første resultater med en slik vaksine i mus. Beskyttelse i in vivo-studier i forsøksdyr indikerer at dette er et lovende vaksineprinsipp som bør videreutvikles. Det er imidlertid en lang vei frem for å vise at dette også virker og er sikkert i mennesker. En utfordring kan være at mikroben må være metabolsk aktiv lenge nok til å indusere en beskyttende cellulær immunrespons, sier Aaberge.

Anbefalte artikler