Verdens helse

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Tuberkulosesituasjonen i Botswana

Undersøkelser i Botswana i 1990-årene viste lav forekomst av resistens mot antituberkuløse midler til tross for sterkt økende forekomst av tuberkulose. Landet har siden 1986 praktisert direkte observert korttidsbehandling, såkalt DOTS-behandling.

I en stor undersøkelse med omlag 2 400 tuberkulosepasienter i 2002, inkludert to tredeler av alle nye tilfeller, ble prøver fra mer enn halvparten undersøkt for legemiddelresistens (1). Spytt fra alle pasientene ble undersøkt med en ny hurtigtest for påvisning av HIV (Oraquick). 10,4 % av prøvene viste resistens mot minst ett antituberkulosemiddel, sammenliknet med 3,7 % i en tilsvarende undersøkelse i 1995/96 (p < 0,0001). Om lag 60 % av pasientene var infisert med HIV. Det ble ikke påvist noen sammenheng mellom legemiddelresistens og HIV-infeksjon.

Den økende forekomsten av legemiddelresistens kan skyldes flere behandlingsavbrudd, uregelmessig inntak av medisiner og redusert legemiddelabsorpsjon blant HIV-infiserte pasienter, kommenterer forfatterne. Bruken av hurtigtest for HIV-infeksjon anbefales bare for monitorering av behandlingsprogrammer og ikke som diagnostisk metode.

Anbefalte artikler