Narkotikaprogram med domstolskontroll

Terje Sletnes Om forfatteren
Artikkel

Den medisinske behandling av pasienter med alvorlig rusmisbruk må starte, endres og eventuelt avsluttes på rene medisinske premisser og ikke styres av domstolsbeslutning.

I et høringssvar til Justis- og politidepartementet skriver Legeforeningen at narkotikaprogram med domstolskontroll kan bidra til at pasienter med alvorlig rusmisbruk kan få bedre behandling og oppfølging enn i dag. Opptaket skjer på frivillig grunnlag og programmet kan på mange måter være et ideelt alternativ til straff for rehabiliteringen av tunge rusmiddelmisbrukere. Vekt på individuell plan for hver enkelt vil også kunne sette standard for god behandling i helsetjenestene.

Legeforeningen advarer mot for streng tolkning av vilkårene. Foreningen frykter at det kan bli for strenge tolkninger av for eksempel manglende oppmøte i forhold til å se på fremgangen rusmisbrukeren har i opplegget. Det bør derfor vurderes om reaksjoner ved brudd på vilkår bør innrettes slik at de ikke avbryter en rehabilitering som ellers er i god progresjon.

Les hele høringsuttalelsen: www.legeforeningen.no/index.gan?id=79145

Anbefalte artikler