- Like trygt å føde hjemme

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Planlagte hjemmefødsler for kvinner med forventet lavrisikofødsel ser ut til å være like trygt som lavrisikofødsel ved sykehus.

Et barn har like liten risiko for å dø under en lavrisikofødsel hjemme som på sykehus, ifølge amerikanske forskere. Foto Health and Medicine

Hjemmefødsel fører også til mindre bruk av smertestillende medikamenter og operative inngrep. Det er kanadiske forskere som konkluderer med dette i en prospektiv kohortstudie publisert i BMJ. Kenneth C. Johnson og Betty-Anne Daviss har analysert 5 418 planlagte hjemmefødsler i USA og Canada hvor jordmor har vært involvert. Resultatene ble sammenliknet med tidligere studier av lavrisikofødsler ved sykehus i Nord-Amerika.

12 % av de drøyt 5 000 kvinnene ble overført til sykehus da veene var i gang. Bruk av medikamenter og operative inngrep var langt lavere hos kvinnene som valgte å føde hjemme. Epidural ble brukt ved 4,7 % av de planlagte hjemmefødslene, klipping ved 2,1 % (mot 33 %), tang ved 1,0 % (mot 2,2 %), vakuum ved 0,6 % (mot 5,5 %) og keisersnitt ved 3,7 % (mot 19 %). Intrapartum og neonatal død, sett bort ifra død som følge av alvorlige medfødte misdannelser, var også like lav som ved lavrisiko sykehusfødsler.

Forfatterne konkluderer med at risikoen for komplikasjoner og fosterdød ved hjemmefødsel er tilsvarende som ved sykehusfødsel blant denne gruppen fødende.

- Denne studien er trolig den største og beste undersøkelsen som er gjort om hjemmefødsler. Studien er ikke randomisert, men dette er neppe mulig å gjennomføre. Resultatene representerer en utfordring for jordmødre og gynekologer ved sykehusene, sier professor og overlege Pål Øian ved Kvinneklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

- Det er ikke hvem som helst som kan føde hjemme, men så lenge utvelgelsen er god, er det trygt, sier han.

Professor Lorentz Irgens ved Medisinsk fødselsregister er mer kritisk til hjemmefødsel.

- Jeg mener at ut fra norske data har vi vanskelig for å kunne anbefale hjemmefødsel. Og når 12 % av kvinnene i denne studien blir overført til sykehus, er det tydelig at det ikke er problemfritt, sier han.

Irgens understreker at også i en selektert lavrisikogruppe, som i denne studien, vil det forekomme perinatal dødelighet, bruk av keisersnitt, samt andre inngrep som man ikke forbinder med hjemmefødsel.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=8818

Anbefalte artikler