Fast stilling gir bedre helse

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Midlertidig ansatte har oftere psykiske plager enn fast ansatte, og de har større risiko for yrkesskader.

Helserisikoen er større for en midlertidig ansatt med såkalt on call-jobb enn en godt betalt konsulent i engasjement. Foto Imagelibrary Gold

Det viser en finsk metaanalyse publisert i International Journal of Epidemiology. I 2001 stod midlertidige arbeidskontrakter for 13 % av all sysselsetting i Europa. I Norge i 2004 var 10 % av de ansatte i midlertidige stillinger. Høyest andel er det helse- og sosialtjenesten, hotell- og restaurantbransjen og undervisning, med rundt 15 %, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

Forfatterne av den finske studien har gått gjennom 27 vitenskapelige studier som omhandler midlertidig ansatte og deres helse. De konkluderer med at midlertidig ansatte i større grad har psykiske plager sammenliknet med arbeidstakere i faste stillinger.

Noen av studiene viser at midlertidig ansatte også har større risiko for yrkesskader. Likevel er sykefraværet lavere blant arbeidstakere uten fast jobb.

Overlege Ebba Wergeland ved Arbeidstilsynet er ikke overrasket over resultatene i studien.

- Konklusjonen i studien stemmer med våre praktiske erfaringer. Helseproblemene kan ha sammenheng med at midlertidige arbeidstakere ofte får økonomiske problemer, de får kanskje ikke banklån, og de har i det hele tatt en usikker livssituasjon, sier Wergeland til Tidsskriftet.

Risikoen for yrkesskader mener hun kan ha sammenheng med at arbeidstakeren ofte er lite kjent på arbeidsplassen og får dårlig opplæring. Også det lave sykefraværet har en logisk forklaring.

- Den midlertidig ansatte drømmer om fast jobb og er redd for at sykefravær kan knuse drømmen. Derfor går mange på jobb når de burde holdt seg hjemme; det blir høyt sykenærvær i stedet for sykefravær, sier Wergeland.

Ifølge studien ser helserisikoen ut til å avhenge noe av hvor stabil den midlertidige ansettelsen er og hvor høy arbeidsledigheten er generelt i landet.

- Det er forskjell på en høytlønnet konsulent som jobber i prosjekt, og en som må sitte og vente på telefon fra dag til dag, såkalt on call-jobb, sier Wergeland.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=8801

Anbefalte artikler