Fokuspokus

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Denne sommeren har det igjen vært mange pasienter i sykehuskorridorene - faktisk flere enn noen gang siden staten overtok sykehusene. Politikere og byråkrater har - igjen - sagt at situasjonen er uakseptabel og uverdig. De har forsikret at de vil ha fokus på problemstillingen. Det virker ikke betryggende. Det har vært «fokus» på overbelegg og korridorpasienter i en årrekke. Faktisk var en viktig begrunnelse for overgangen til «helseforetak» at slikt ikke lenger skulle forekomme. Men korridorpasienter blir ikke borte som ved et trylleslag bare noen «fokuserer» på dem. Det finnes heller ingen mirakelkur som gjør syke gamle til friske eller som gir færre akuttinnleggelser. Korridorpasienter trenger ikke «fokus», men egne rom - med andre ord økt sengekapasitet, især på indremedisinske avdelinger.

Anbefalte artikler