Statin mot tykktarmskreft?

Michael Bretthauer Om forfatteren
Artikkel

Bruk av statin reduserer forekomsten av tykktarmskreft, ifølge ny studie, men dataene er ikke entydige.

Det er uavklart om statiner reduserer risiko for tykktarmskreft. Foto Corbis/SCANPIX

Eksperimentelle studier har antydet en hemmende effekt av statiner på utviklingen av kolorektale kreftceller. Det er nå publisert en pasient-kontroll-studie der man har undersøkt risikoen for tykktarmskreft hos pasienter som har brukt statiner sammenliknet med en kontrollgruppe (1).

1 953 pasienter diagnostisert med kolorektalkreft i perioden 1998 - 2004 ble sammenliknet med 2 015 kontrollpersoner matchet med henblikk på alder, kjønn og etnisk tilhørighet. 12 % av kontrollpersonene hadde brukt statiner i minst fem år, sammenliknet med kun 6 % i gruppen med kolorektalkreft. Justert for potensielle konfunderende variabler som bruk av antiflogistika, kolesterolnivå, kosthold og fysisk aktivitet, var oddsratioene for kolorektalkreft redusert til 0,6 (95 % KI 0,4 - 0,7) ved statinbruk.

- Dette er en interessant studie, som støtter teorien om en sammenheng mellom forekomsten av hjerte- og karsykdommer og ulike typer kreft, sier postdoktorstipendiat Kari Almendingen ved Medisinsk avdeling, Rikshospitalet.

- Imidlertid finnes det også nye data som antyder en økt risiko for utvikling av adenomer, som er forstadier til kolorektalkreft, hos pasienter som bruker statiner. Dette passer dårlig med resultatene i denne studien. Derfor bør det gjøres randomiserte studier for å etterprøve disse resultatene. Det er også grunn til å minne om at sunt kosthold og fornuftig livsstil beskytter både mot tykktarmskreft og mot hjerte- og karsykdommer, uavhengig av bruk av legemidler, sier Almendingen.

Anbefalte artikler