Anbefaler hjertescreening av idrettsutøvere

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kardiovaskulær screening av unge som driver idrett på konkurransenivå, kan redusere antall dødsfall innen idretten med 50 - 70 %, mener ekspertgruppe.

  Det har vært flere oppslag i massemedier om unge mennesker som har dødd i forbindelse med idrett. Forskning har avklart hovedårsakene i grove trekk: både hypertrofisk kardiomyopati, kongenitte koronaranomalier, prematur koronarsykdom, myokarditt og arytmogen høyre ventrikkel-dysplasi kan være medvirkende.

  Nå har en arbeidsgruppe i idrettskardiologi i European Society of Cardiology skrevet en konsensusartikkel der de anbefaler kardiovaskulær screening av unge konkurranseutøvere (1). Screeningen bør inneholde familieanamnese og personlig anamnese, klinisk undersøkelse og EKG.

  Norge avskaffet screening (Legekortet) av idrettsutøvere i 1982. Hovedargumentene mot screening er dels for få funn, dels kostnadene forbundet med screeningen og utredning av falskt positive funn. Siden den gang er det kommet bedre undersøkelsesmetoder og forskning om årsaker til plutselig død i idrett.

  Flere europeiske land har en eller annen form for screening av idrettsutøvere. Norsk idrettsmedisin har tradisjonelt vært forankret i kirurgi og fysikalsk medisin, og ikke i kardiologi, og har ingen offisiell holdning til dette. Artikkelen egner seg som grunnlagsdokument for diskusjon om hvordan man skal forholde seg til screening i Norge.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media