Asle Hirth

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Asle Hirth

Asle Hirth, Gottfried Greve, Gunnar Alm Rosland, Lars Thomassen, Gunnar Norgård
20.03.2003
Åpentstående foramen ovale skyldes manglende tilhefting av septum primum mot septum secundum, og danner en potensiell forbindelse mellom høyre og venstre forkammer. Autopsistudier har vist en...
Lars Thomassen, Ulrike Waje-Andreassen, Halvor Næss, Asle Hirth, David Russell
20.03.2003
Ultralydkontrastmiddel i form av mikrobobler injisert i en perifer vene vil under fysiologiske forhold destrueres i lungekretsløpet og ikke nå systemisk sirkulasjon. Hvis det foreligger en kardial...
Camilla Tøndel, Liv Marie Lægreid, Asle Hirth, Gunnar Houge, Jan-Eric Månsson, Oddmund Søvik
04.12.2003
Fabrys sykdom ble beskrevet i to uavhengige rapporter av dermatologene William Anderson i England og Johannes Fabry i Tyskland i 1898. I 1967 ble den metabolske defekten kjent som mangel på enzymet...
Ansgar Berg, Oddmund Søvik, Asle Hirth
03.11.2005
Ketoacidose og hyperosmolær hyperglykemi er to alvorlige akutte komplikasjoner av diabetes mellitus ( 1 ). Hos barn er diabetesketoacidose definert som en tilstand med glukosuri, hyperglykemi (s-...
Ansgar Berg, Gottfried Greve, Asle Hirth, Gunnar Alm Rosland, Gunnar Norgård
21.04.2005
Hyppigheten av medfødte hjertefeil blant levendefødte er omtrent 1 %. Dette er den største gruppen medfødte misdannelser. Minst 80 % av medfødte hjertefeil oppdages i første leveår, og en stor del av...
Erik Ekker Solberg, Asle Hirth, Hans Bjørnstad
11.08.2005
Kardiovaskulær screening av unge som driver idrett på konkurransenivå, kan redusere antall dødsfall innen idretten med 50 - 70 %, mener ekspertgruppe. Det har vært flere oppslag i massemedier om unge...
Helga Midtbø, Asle Hirth, Gunnar Norgård, Gottfried Greve
01.12.2005
Infeksiøs endokarditt har en insidens på 4,2 per 100 000 for befolkningen generelt ( 1 ). Ved flere medfødte hjertefeil er det en betydelig økt risiko for infeksiøs endokarditt. Pasienter med...
Ansgar Berg, Emelinn Bråtane, Hans Henrik Odland, Christina Brudvik, Bjørg Rosland, Asle Hirth
08.04.2014
AD/HD (attention deficit/hyperactivity disorder) er en tilstand som kjennetegnes av uoppmerksomhet, konsentrasjonsvansker, impulsivitet og hyperaktivitet ( 1 ). Ubehandlet kan tilstanden føre til...