Verdens helse

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Koleravaksine gir beskyttelse også for ikke-vaksinerte

I 1980-årene ble det gjennomført en placebokontrollert studie i Bangladesh der to koleravaksiner ble testet ut. Vaksinedekningen var 20 - 66 % i ulike landsbyer og bosettinger.

I en reanalyse nesten 20 år senere ble det påvist effekt av vaksineprogammet også på ikke-vaksinerte personer; ikke-vaksinerte personer i bosettinger med lav vaksinedekning hadde en om lag fire ganger større risiko for kolerasmitte enn ikke-vaksinerte personer i bosettinger med høy vaksinedekning (1).

Funnet kan forklares med en begrenset formering av Vibrio cholerae i vaksinerte personer og dermed mindre rekontaminering av vannet der de bor. Det er dermed snakk om flokkbeskyttelse (herd protection) og ikke flokkimmunitet (herd immunity), ettersom beskyttelsen skyldes færre mikrober i miljøet og ikke immunitet blant ikke-vaksinerte (2).

Studien, som er antatt for publisering i The Lancet og nylig publisert på tidsskriftets nettside (1), er delvis finansiert av Bill Gates-stiftelsen. Resultatene vil kunne få betydning for bruken av koleravaksiner i områder der kolera er et stort folkehelseproblem.

Anbefalte artikler