Sukker er trøbbel

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Viljen Poliszynski, Dag

  Mysterud, Iver

  Sukker - en snikende fare

  399 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2004. Pris NOK 299

  ISBN 82- 05 -33259-2

  Boken retter seg mot et meget bredt publikum med vekt på lett forståelige og få udefinerte faguttrykk. Den er delt inn 18 kapitler som blant annet omhandler hvorfor vi er glade i alt som er søtt, kroppens behov for sukker, historisk utvikling, sukker i forhold til poliomyelitt og andre fysiske sykdommer, mental helse, atferdsproblemer og avhengighet. Sukkererstatninger, sukkerforbruket, hva er vi tilpasset å spise og politiske aspekter er også omtalt. Det er lagt liten vekt på god layout og illustrasjoner. Mye av teksten har en rekke referanser som ikke fører den undersøkende leser lenger inn i godt dokumentert materiale.

  Det er en utrolig lang liste av sykdommer og lyter som tilskrives bruk av sukker som f.eks. poliomyelitt. Den presentasjonen som gis på side 61 og 62 kan ikke etterprøves i noen skikkelige medisinske artikler i nyere tid og er ett av mange eksempler på at forfatterne ukritisk kjører frem «sannheter» som ikke kan dokumenteres. Det er en rekke eksempler på at udokumenterte påstander omtales med en selvfølgelighet som ikke gir rom for skepsis og saklig tvil. Forfatterne demonstrerer en suveren forakt for hva som skal til av nøye gjennomførte studier over lang tid, med ulike typer metoder og anvendt i ulike sammenhenger før man kan gi spesifikke råd om hvordan man bør innrette sitt kosthold eller andre levevaner. En del av fremstillingene er preget av uklar og forvirrende tankerekke som f.eks. sekvensen om fruktose på side 189 - 192.

  Boken er så uetterrettelig at jeg ikke vil anbefale noen å bruke tid og penger på et produkt som jeg ikke kan forstå at kan utgis på Gyldendal Akademisk. Hvor er fagvurdererne hos Gyldendal?

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media