Christian A. Drevon

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Christian A. Drevon

Rune Blomhoff, Christian A. Drevon, Svein Olav Kolset, Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
13.01.2020
Det var med stort vemod vi mottok budskapet om at vår gode venn og kollega Kaare R. Norum (f. 1932) døde etter et kort sykeleie 22. november 2019, nesten 87 år gammel. Han ble cand...
Christian A. Drevon
16.12.2004
I en artikkel i Tidsskriftet nr. 16/2004 tar Stein Frostad opp de somatiske aspektene ved alvorlige spiseforstyrrelser ( 1 ). Det er prisverdig at forfatteren har gjort dette på en så systematisk...
Christian A. Drevon
16.12.2004
Gaut Gadeholt påpeker at absorpsjonen av vitamin K er bedre ved inntak sammen med fett enn det som fremkommer i sammendraget av vår artikkel, men hans angitte referanser har ikke originaldata om...
Christian A. Drevon, Hege Berg Henriksen, Marianne Sanderud, Thomas E. Gundersen, Rune Blomhoff
17.06.2004
Foruten å være en viktig faktor for blodets koagulering viser det seg at vitamin K også har en rekke andre interessante funksjoner spesielt relatert til beinvev, nervevev og blodårer. Vitaminets...
Christine Henriksen, Morten Grønn, Christian A. Drevon, Per Ole Iversen
20.05.2004
Hvert år blir det født ca. 630 barn med svært lav fødselsvekt (< 1 500 g) i Norge ( 1 ). Overlevelsen til denne gruppen for tidlig fødte barn har økt markert de siste 30 årene. Nå overlever om lag...
Christian A. Drevon
06.05.2004
Mange prøver å optimalisere helsen ved hjelp av enkle og billige tiltak. Markedet for kosttilskudd er stort, og påstander om bedre helse, bedre seksualliv, slankere midje og generelt velbefinnende...
Kristin Hollung, Janne E. Reseland, Trine Ranheim, Fred Haugen, Christian A. Drevon
06.02.2003
Utvikling av fedme er et voksende helseproblem som medfører økt risiko for en rekke alvorlige sykdommer, som diabetes mellitus type 2, gallestein, hyperlipidemier, osteoartritt, søvnapne-, hjerte- og...
Christian A. Drevon
11.08.2005
Viljen Poliszynski, Dag Mysterud, Iver Sukker - en snikende fare 399 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2004. Pris NOK 299 ISBN 82- 05 -33259-2 Boken retter seg mot et meget bredt publikum med...
Jan I. Pedersen, Christian A. Drevon
15.12.2005
I sin kritkk av våre anmeldelser av to bøker i Tidsskriftet nr. 15/2005 karakteriserer Karl Jensen oss som lysenkoister. Det argumentet lar vi ligge. Viktigere er det å gripe fatt i påstanden om at...
Christian A. Drevon
06.10.2005
Forfatterne av boken Sukker – en snikende fare ( 1 ) misliker at jeg uttrykker et kritisk syn på deres fremstilling ( 2 ). De gjendriver kritikken er ved å komme med mer av det jeg har kritisert. I...
Tore Henriksen, Guttorm Haugen, Jens Bollerslev, Svein Olav Kolset, Christian A. Drevon, Per Ole Iversen, Torun Clausen
17.02.2005
Noen egenskaper ved et individ oppfattes som klart genetisk bestemt, f.eks. farge på hår og øyne. For andre egenskaper er miljøfaktorer avgjørende, f.eks. forekomsten av overvekt i en tidligere slank...