Spesialister og generalister

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

En høyspesialisert lege kan gi pasienter optimal behandling – når diagnosen først er stilt. Men uten en bred generell kompetanse kan det være vanskelig å stille riktig diagnose, især når symptomene er uklare. Breddekompetanse er også nødvendig når sykdomsbildet er komplekst og ulike hensyn må veies mot hverandre. Pasienter blir syke hvor som helst i landet, til alle døgnets tider. Men høyspesialisert kompetanse kan ikke være tilgjengelig hele tiden, overalt, selv om ny teknologi og gode transportmidler har gjort avstandene mindre. Utfordringen er å tilpasse helsetjenestene og spesialistutdanningen slik at pasientenes behov for både generelle og spesialiserte tilbud ivaretas – over hele landet.

Anbefalte artikler