Stamcelleterapi for alle?

Jens Bjørheim Om forfatteren
Artikkel

En forbedret metode for produksjon av pasientspesifikke stamceller kan få betydning for behandling av sykdom og skade på cellulært nivå.

Mange skader og sykdommer skyldes ødeleggelse eller nedsatt funksjon av en bestemt celletype. Det er sannsynlig at disse cellene kan erstattes av celler som er differensiert fra stamceller. For at cellene ikke skal bli avstøtt, må de være HLA-identiske med mottaker. Hittil har det vært komplisert å produsere slike stamceller effektivt.

I en studie fra Korea har nå pasientspesifikke embryonale stamceller blitt etablert på en mer effektiv måte enn tidligere (1). Ved å overføre cellekjerner fra pasienters hudceller til donerte oocytter fra unge fertile kvinner ble stamceller dannet i ett av 20 forsøk, uavhengig av pasientenes alder og kjønn. De etablerte stamcellene var pluripotente, hadde normalt kromosomantall og HLA-molekyler som var identisk med pasientens egne HLA-molekyler.

– Denne gruppen har tidligere produsert pasientspesifikke stamceller med oocytter fra fertiliseringsforsøk. Den nye strategien, med bruk av oocytter fra fertile kvinner, har økt suksessraten betraktelig, men fortsatt har vi det etiske problemet som ligger i at det blir press på fertile kvinner som kilde for eggdonasjon, sier professor Steinar Funderud ved Avdeling for immunologi, Radiumhospitalet.

– Terapeutisk kloning er kontroversielt, fordi teknikken gir mulighet for å klone mennesker. En rekke land har forbud mot denne typen forskning, og FN har nylig vedtatt at organisasjonen er imot slik kloning ut fra frykten for misbruk.

Det er langt frem før metodologien er sikker og effektiv nok til at pasientspesifikk stamcelleterapi innføres i klinikken, men dette er bare et tidsspørsmål. Konfrontert med en slik fremtidig virkelighet er det viktig at vi tar stilling til om vi som samfunn kan håndtere de etiske og lovmessige sider denne muligheten bringer, sier Funderud.

Anbefalte artikler