Stamceller mot diabetes

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Humane nevronale stamceller kan omformes til insulinproduserende celler.

  Transplantasjon av pancreas eller øyceller er en velprøvd behandling ved type 1-diabetes. Denne behandlingen er imidlertid kostbar, har bivirkninger og komplikasjoner og krever livslang immunsuppresjon. En gruppe forskere fra USA har nå klart å differensiere en type humane nevronale stamceller til insulinproduserende celler (1).

  Stamceller fra hjernevev fra forskjellige givere ble holdt i kultur og utsatt for en rekke substanser som in vivo regulerer vekst og utvikling av insulinproduserende celler i pancreas. Cellene ble så transplantert i immuninkompetente mus, og etter peritoneal glukoseinfusjon fant man humant insulin c-peptid hos musene, som tegn på insulinproduksjon av de transplanterte cellene.

  – Ulike former for stamcelleterapi vil trolig kunne bli viktige behandlingsmuligheter i fremtiden. Derfor er slik forskning, som er beskrevet i artikkelen, meget viktig. Dette arbeidet driver ikke bare feltet fremover, men det gir nye og spennende funn om biologiske egenskaper ved stamceller. Samtidig underbygger studien det nære forholdet mellom øyceller og nevroner, sier seksjonsoverlege Torstein Egeland ved Immunologisk institutt, Rikshospitalet.

  – Antakelig vil en eventuell fremtidig produksjon – in vivo eller in vitro – av øyceller til behandling av diabetes basere seg på bruk av andre stamcellekilder enn pasientens egne nevrale stamceller. Nylig publiserte vi en studie som viste at hematopoetiske stamceller kan utvikles til nevrale celler (2). Det vil derfor være meget interessant å undersøke om stamceller fra beinmargen også kan utvikles til insulinproduserende øyceller, sier Egeland.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media