()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Ettbarnspolitikk i India?

  Ettbarnspolitikk i India?

  Presidenten i den indiske legeforeningen har nylig foreslått at landet bør innføre en lov som forbyr en familie å ha flere enn ett barn. En slik ettbarnspolitikk har hatt stor suksess i Kina, men forslaget om en tilsvarende ordning i India er svært kontroversielt, skriver The Lancet (1).

  Ifølge FN-beregninger vil Indias befolkning være større enn den i Kina før 2030. India forsøkte i 1970-årene å føre en streng befolkningsbegrensningspolitikk, blant annet med tvungen sterilisering. Forslaget fra den indiske legeforeningen har vakt sterke reaksjoner, og en representant for de sentrale helsemyndighetene har gått ut med forsikringer om at det ikke er aktuell politikk. Enkelte delstater har imidlertid tatt til orde for å ta i bruk «visse sosioøkonomiske virkemidler» for å begrense befolkningsveksten. Andre har fremhevet at med den sterke preferansen for guttebarn i India, vil en ettbarnspolitikk føre til en økning i selektiv provosert abort av jentefostre og drap og utsetting av jentebarn. Atter andre viser til delstaten Kerala, der man har lyktes å begrense befolkningsøkningen. Der har man lagt vekt på underliggende samfunnsfaktorer som arbeid, utdanning, helseopplysning og helsetjenester, ikke kontrolltiltak.

  Kjønnsfordelingen i India er en av de skjeveste i verden – i 2001 var det 933 jenter per 1 000 gutter. I rike forstadsstrøk til hovedstaden Dehli var forholdet 780 jenter per 1 000 gutter.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media