Verdens helse

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Bedre ernæringsstatus etter råd fra helsepersonell

Feilernæring er en viktig underliggende årsak til død blant barn, og mange hjelpeprogrammer er satt i gang for å bedre barns ernæring i fattige land. Likevel er det liten dokumentasjon for at slike tiltak virkelig hjelper.

Resultatene fra en grupperandomisert intervensjonsstudie om effekten av strukturerte ernæringsråd gitt av vanlig helsepersonell er nylig publisert i nettutgaven til The Lancet (1). 12 helsestasjoner i et fattig område i Peru ble randomisert til enten intervensjon (ernæringsråd) eller kontroll. 377 barn som var født i områdene etter at programmet var satt i gang, ble fulgt i 18 måneder. Ved seks måneders alder fikk en høyere andel av barna i intervensjonsområdene næringsrike pureer enn i kontrollområdene. I oppfølgingsperioden var andelen barn som ikke fikk nok mat til å dekke sitt behov for energi, jern og sink, signifikant lavere i intervensjonsområdene. Etter 18 måneder hadde barn i kontrollområdene signifikant høyere risiko for veksthemning enn i kontrollområdene (16 % versus 5 %; p = 0,018), og vektøkning og lengdeøkning var signifikant bedre i intervensjonsområdene.

Selv om studien har metodologiske svakheter, er resultatene svært oppløftende. Resultatene tyder på at enkle intervensjonstiltak kan redusere forekomsten av veksthemning blant barn i områder der tilgangen på mat ikke er en begrensende faktor.

Anbefalte artikler