Nærmere en løsning på depresjonsgåten

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Personer med nedsatt funksjon av enzymet tryptofanhydroksylase i hjernen kan være mer disponert for alvorlig depresjon.

Jeffrey Alan McKinney. Foto Universitetet i Bergen

Ny norsk forskning viser hvordan dette enzymet reguleres i hjernen. Dette kan være begynnelsen på en forklaring på hvorfor enkelte mennesker utvikler depresjon og begår selvmord og hvorfor noen ikke responderer på antidepressiver. Jeffrey Alan McKinney ved Universitetet i Bergen er den første som har studert egenskapene til enzymet human tryptofanhydroksylase 2 (TPH2). Han disputerte 15. april 2005. Aminosyren tryptofan, som inngår i kosten, omdannes til serotonin i nervesystemet. Serotonin regulerer blant annet søvn, appetitt, seksuelle funksjoner og stemningsnivå.

Nylig ble det oppdaget at det finnes to typer TPH; TPH1 og TPH2. TPH2 regulerer produksjonen av serotonin i hjernen. En studie publisert i tidsskriftet Neuron (Neuron 2005; 45: 11 – 6) tidligere i år viste at omtrent 10 % av en gruppe pasienter med alvorlig depresjon hadde en genvariant av TPH2 med redusert enzymaktivitet. Det bekrefter at alvorlig depresjon delvis er arvelig og i noen tilfeller er assosiert med nedsatt serotoninsyntese.

– Vi har benyttet kloner av TPH1 og TPH2 fra mennesker og uttrykt disse proteinene i store mengder i bakterier og gjær. Vi fant at hjerneenzymet (TPH2) har andre regulatoriske egenskaper enn det perifere enzymet (TPH1) som vi har studert tidligere. Svaret kan blant annet gi oss en ny forståelse av hvordan man utvikler depresjon og andre psykiske lidelser, og sette oss på sporet av nye medikamenter. På sikt kan man gjøre genetiske analyser for f.eks. å kunne anslå en potensiell økt selvmordsrisiko og for å kunne gi individualisert behandling, sier McKinney.

Avhandlingen Characterization of human tryptophan hydroxylase utgår fra Institutt for biomedisin ved Universitetet i Bergen.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=8549

Anbefalte artikler