Godt liv etter endetarmskreft

Doktoravhandlinger
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Pasienter med endetarmskreft som behandles med stråleterapi eller kirurgi, har relativt god livskvalitet etter endt behandling.

  Pasienter med endetarmskreft har relativt god livskvalitet etter endt behandling, ifølge ny doktoravhandling…
  Pasienter med endetarmskreft har relativt god livskvalitet etter endt behandling, ifølge ny doktoravhandling. Illustrasjonsfoto

  Det konkluderer overlege Marianne Grønlie Guren med i doktoravhandlingen Endetarmskreft – livskvalitet og bivirkninger forbundet med strålebehandling og kirurgi. Guren har blant annet fulgt opp 42 pasienter som fikk strålebehandling for endetarmskreft. Pasientene hadde en gjennomsnittsalder på 67 år og ble behandlet på Radiumhospitalet i perioden 1998 – 2002. Ved slutten av behandlingen hadde en del pasienter diaré, og flere opplevde tretthet, hadde redusert appetitt og næringsinntak, og lett vekttap. Men alle bivirkningene viste seg å være forbigående, og de fleste pasientene var bedre etter 4 – 6 uker.

  Det ble også observert forstyrrelser av vitamin B12-konsentrasjonen i blodet, og hos mannlige pasienter ble det observert forstyrrelser i kjønnshormonene.

  Rundt 1 000 personer rammes av endetarmskreft årlig, og for dem er kirurgisk behandling viktigst. Guren gjorde også en større tverrsnittsstudie hvor hun sammenliknet livskvalitet og funksjon hos 319 pasienter som var operert med lav fremre reseksjon eller abdominoperineal reseksjon. Pasienter med bevart endetarmsfunksjon hadde større problemer med inkontinens dersom tarmen var skjøtt lavt nede. Selv om inkontinens for avføring var assosiert med dårligere livskvalitet, hadde pasienter med lav skjøt noe bedre livskvalitet enn de som hadde stomi.

  Noen pasienter hadde gjennomgått både strålebehandling og omfattende kirurgiske inngrep, hvor også urinblæren var fjernet. Selv disse pasientene rapporterte god livskvalitet, til tross for at de hadde to stomier og redusert seksuell funksjon. – Også tidligere studier har vist at pasienter kan endre sine forventninger til livet. Evnen til å tilpasse seg er stor, sier Guren.

  Hun disputerte 31. mars 2005 ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

  Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=8416

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media