Sannheten vi ikke liker

Peter F. Hjort Om forfatteren
Artikkel

Angell, Marcia

The truth about the drug companies

How they deceive us and what to do about it. 305 s. New York, NY: Random House, 2004. Pris USD 25

ISBN 0 -375-50846 -5

Forfatteren er lege med spesialistutdanning i indremedisin og patologi. Hun har arbeidet med helsepolitikk og medisinsk etikk og er internasjonalt kjent og anerkjent som tidligere sjefredaktør i New England Journal of Medicine i 20 år.

Boken er et grufullt, men saklig og dokumentert oppgjør med den amerikanske legemiddelindustrien. Denne industrien er enorm. Salget av reseptpliktige legemidler i USA er på ca. 200 milliarder dollar per år. I det aller beste året (1990) var fortjenesten ca. 25 %, og i 2002 var den fremdeles 17 %. Industrien argumenterer med at denne fortjenesten er nødvendig for forskning og utvikling av nye legemidler («miracle drugs for your health»), men forfatteren dokumenterer at industriens originale forskning er beskjeden. De fleste nye legemiddelideene i USA kommer fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner, mens industrien er mest opptatt av forskning på såkalte «me-too preparations», dvs. lett forandrede kopier av andre firmaers bestselgere. Den største utgiften er markedsføring. Industrien har også en hær av lobbyister som påvirker lovgiverne og reglene for patentrettigheter og en annen hær av advokater som slåss for sine firmaer.

Boken er klart disponert i 13 kapitler som til sammen utgjør argumentasjonen. Alle påstander er dokumentert i noter med referanser. Boken er skrevet for allmennheten i en lett, drivende stil, og alle faguttrykk er forklart. Merkelig nok er det ingen tabeller eller figurer. Saksregisteret er detaljert og godt, og det er lett å finne frem i boken. Forfatteren legger ikke skjul på sitt brennende engasjement. Hun mener at industrien er syk, grådig, og det siste den ønsker, er fri konkurranse. Hennes engasjement er å forbedre forskning og billigere medikamenter. Resepten inneholder sju punkter:

  1. Flytt interessen fra «me-too preparater» til innovative legemidler

  2. Bryt båndene til myndighetene (Food and Drug Administration)

  3. Etabler en uavhengig institusjon for testing av legemidler. Nye legemidler skal også testes mot det beste av de eksisterende legemidler, ikke bare mot placebo

  4. Reduser kraftig patentmonopolene

  5. Få legemiddelindustrien ut av legenes utdanning

  6. Få slutt på hemmelighetskremmeriet

  7. Prissettingen skal være rimelig og ens for alle

Boken har gjort dypt inntrykk på meg. Forholdene er uten tvil langt bedre i Norge, men denne kunnskapen er likevel viktig for oss også. Det kommersielle legemiddelpresset er noe alle leger bør kjenne til og tenke over.

Anbefalte artikler