Pedagogisk om seksuelt overførte infeksjoner

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Adler, Michael

  Cowan, Frances

  French, Patrick

  Mitchell, Helen

  Richens, John

  ABC of sexually transmitted infections

  5. utg. 89 s, ill, tab. London: BMJ Publishing Group, 2004. Pris USD 32

  ISBN 0-7279-17617

  Dette er en bok det er vanskelig å legge fra seg. Slå opp på en tilfeldig side, og du finner noe som fanger interessen. Du nesten tvinges til å lese. Denne effekten skyldes den glimrende uttegningen, som vi kjenner igjen fra BMJ og andre bøker i serien BMJ Books.

  Formatet er A4 med to brede spalter. Men bare den venstre spalten brukes til tekst. Hele høyre spalte, og mange steder venstre spalte også, er fylt med fargefotografier av god kvalitet, tabeller, tekstbokser, flytdiagrammer og figurer. Dermed formidles veldig mye kunnskap uten bruk av mange ord. Slik skal lærebøker lages!

  Boken har 17 kapitler, på 2 – 5 sider. Det første er en epidemiologisk oversikt og en beskrivelse av seksuelt overførte infeksjoner som et folkehelseproblem både i Storbritannia og i resten av verden. Deretter følger et innsiktsfullt bidrag om forebygging og kontroll av disse infeksjonene. De kliniske kapitlene starter med en beskrivelse av konsultasjonen. Deretter følger et kapittel om undersøkelsesteknikk og prøvetaking. Det er så 12 kapitler om ulike sykdommer, fra lus til AIDS. Hvert kapittel er litt forskjellig bygd opp, men inneholder det man forventer – enkel, praktisk veiledning om etiologi, diagnose, behandling og prognose. Et kapittel om laboratoriemetoder avslutter boken. I stedet for tradisjonelle referanser oppgis standardtekster og Internett-sider for videre lesing.

  Det faglige innholdet er i stor grad i overensstemmelse med norske anbefalinger. Tilnærmingen til kondylomer avviker noe. Forfatterne anbefaler full undersøkelse av både kondylompasientene og deres seksualpartnere, blant annet med mikrobiologiske tester for Candida albicans og Trichomonas vaginalis. I Norge har vi heldigvis en mer avslappet holdning til kondylomer (1). Trichomoniasis får vel stor plass. Dette er en sykdom vi nå knapt ser i Norge.

  Jeg anbefaler denne boken for medisinstudenter, for allmennleger, hudleger og gynekologer og for alle helsesøstre ved ungdomshelsestasjoner. Spesialistkandidater i kvinnesykdommer og hud- og veneriske sykdommer vil kanskje finne den noe snau. De kan i tillegg vurdere det internasjonale referanseverket Sexually transmitted diseases (2). Medisinstudenter vil kanskje supplere med den norske Seksuelt overførbare infeksjoner oggenitale hudsykdommer (1). I den kan man finne opplysninger om relevant norsk lovverk.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media