Nyttig kokebok for den som vil lære operativ gynekologi

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Clevin, Lotte

  Kjær, Jens Jørgen

  Ottesen, Bent

  Operativ gynækologi

  343 s, tab, ill. København: Gads Forlag, 2005. Pris DKK 325

  ISBN 87-12 03971-3

  Operativ gynækologi er en kirurgisk håndbok skrevet etter kokebokprinsippet. Den henvender seg i første rekke til utdanningskandidater i fødselshjelp og gynekologi.

  Innledningsvis er det to kapitler om kirurgisk patofysiologi og sårtilheling. Deretter følger kapitler om kirurgiske prinsipper, suturmaterialer, kirurgiske instrumenter og preoperativ vurdering. Hoveddelen består i beskrivelse av alle operative prosedyrer. Forfatterne har også tatt med obstetriske prosedyrer og prosedyrer ved obstetriske skader og komplikasjoner. Boken er skrevet på dansk, og den inneholder mange illustrasjoner for alle inngrep.

  De tre hovedforfatterne har redigert, i tillegg har en rekke fremragende danske gynekologer bidratt med enkelte kapitler. Den er strengt redigert, slik at den fremstår som enhetlig, og den er enkel og inneholder gode illustrasjoner som viser prinsippene ved de forskjellige inngrepene. Betydningen av god og atraumatisk kirurgisk teknikk med minimal blødning understrekes. Leseren får en skjematisk innføring i prinsippene ved kirurgiske inngrep, og det er også beskrivelser av hvordan man oppfører seg på en operasjonsavdeling og av arbeidsfordelingen mellom operatør og operasjonssykepleier. Man går stegvis gjennom alle faser av det enkelte inngrep, det hele illustrert med gode tegninger. Det er blitt liten plass til alternative løsninger, men på bakgrunn av at dette er en basal innføringsbok, er det ikke noe stort savn. For de fleste utdanningskandidater vil boken være et funn dersom de spanderer noen minutter på det aktuelle kapittel forut for hver operasjon. Den er kort, lettlest og lettfattelig. Av og til er den vel skjematisk, men det tilgis når man ser alle dens sterke sider. Jeg synes alle utdanningskandidater burde skaffe seg boken og studere den foran nye inngrep, det vil lette tilegningen av kirurgiske ferdigheter betydelig. Også spesialister vil ha nytte av å bla i denne boken.

  Jeg anbefaler den på det varmeste til alle utdanningskandidater som tar mål av seg å lære operativ gynekologi.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media