Harald Helland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Harald Helland

Ole Erik Iversen, Grete Midbøe, Synnøve Lian Johnsen, Grete Augestad, Ingrid Økland, Harald Helland, Sverre Stray-Pedersen  †, Line Bjørge
11.09.2003
I Norge utføres det 14 000 – 15 000 aborter hvert år, og ca. 80 % av disse finner sted før niende fullgåtte svangerskapsuke ( 1 ). Rutine har vært kirurgisk vakuumaspirasjon, vanligvis under generell...
Harald Helland
16.06.2005
Clevin, Lotte Kjær, Jens Jørgen Ottesen, Bent Operativ gynækologi 343 s, tab, ill. København: Gads Forlag, 2005. Pris DKK 325 ISBN 87-12 03971-3 Operativ gynækologi er en kirurgisk håndbok skrevet...