Kjønn – hvorfor har vi det?

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vassnes, Bjørn

  Livets dans – om kjønn, krig og kjærlighet

  164 s. Oslo: Humanist forlag, 2004. Pris NOK 248

  ISBN 82 -90425-80 - 5

  Forfatteren har samlet relevante forskningsresultater fra biologi og psykologi og satt det hele sammen til en bok som omhandler kjærlighet, kjønn og sex med evolusjon som forklaringsmodell. En rekke liknende bøker er publisert på engelsk, og noen er oversatt til norsk, men utvalget er lite. Boken minner i form, oppbygning og innhold om Richard Dawkins bøker om genetikk og evolusjon. Den har ti kapitler og fyldig referanseliste. Hvert kapittel tar for seg avgrensede temaer som partnervalg, hvorfor vi har kjønn, kjærlighet og utroskap. Språket er lett, og det er lite bruk av fagterminologi. Stadig brytes teksten opp av utdrag fra relevante bøker og artikler. Dette gjør den lettlest. Det er ikke illustrasjoner, men det føles ikke som noe savn. Formatet er som en vanlig paperback.

  Evolusjon har alltid vært vanskelig å forstå og akseptere. Evolusjonsteorien provoserer ofte, blant annet fordi den kan være politisk ukorrekt, den tar ikke hensyn til gjeldende samfunnsproblemer og -normer. I noen sammenhenger vil det kanskje føles direkte upassende å trekke frem evolusjonslæren, for eksempel når det gjelder kjønnskamp og kjønnsroller, slik det er gjort her. På den annen side er det vel like upassende å neglisjere en så sentral teori, selv om noen føler seg tråkket på tærne.

  Det er ikke alltid lett å peke ut målgrupper for bøker, men for denne er det ikke vanskelig: Alle med en viss interesse for de mekanismer som fører livet videre.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media