Krevde betaling for å yte legehjelp

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Det er en selvfølge at leger skal bistå i øyeblikkelig hjelp-situasjoner som dette, og uten at det fremsettes økonomiske krav i etterkant

  Dette skriver Rådet for legeetikk på bakgrunn av en henvendelse fra et flyselskap. Flyselskapet hadde henvendt seg til rådet med ønske om å få vurdert et krav om økonomisk kompensasjon fra en lege som hadde gitt førstehjelp til en medpassasjer. Hendelsen skjedde under en transatlantisk flygning. Flyselskapet påpeker at det aldri har fått et slikt krav i ettertid, og mener at kravet er urimelig.

  Flyselskap hevder at det ikke har ansvar utover det at mannskapet yter førstehjelp, og sørger for at synbart syke passasjerer ikke tas om bord. Hvis det i flyet blir annonsert etter en lege, er dette utelukkende for å formidle en eventuell kontakt på vegne av en annen reisende. Flyselskapet har som rutine å gi en oppmerksomhet i form av en blomst eller liknende til lege som gir assistanse. I spesielle tilfeller vil selskapet tilby en større gave eller reisesjekk. Dette vurderes individuelt av kapteinen. Eventuelle krav fra pasienten mot en lege som gir hjelp i en slik situasjon, vil dekkes av flyselskapets forsikring.

  Legen som gav førstehjelp til medpassasjeren, hevder at han ble anmodet om å sende regning til flyselskapet av flymannskapet. Legen hadde planlagt å gjøre lønnet arbeid under flyturen, men dette ble avbrutt i ca. tre timer fordi han bistod passasjeren.

  – Om, og eventuelt hvordan, flyselskapet ønsker å takke leger som yter en medpassasjer assistanse, må flyselskapet selv avgjøre, skriver rådet i sin begrunnelse.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media