Kristin Bjørnland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kristin Bjørnland

Ragnhild Emblem, Kristin Bjørnland
05.01.2006
Barnekirurgi har utviklet seg til en egen spesialitet i løpet av de siste 60 år pga. økende erkjennelse av de anatomiske, fysiologiske og emosjonelle forskjeller mellom voksne og barn, de unike...
Anne Faugli, Kristin Bjørnland, Hans Skari, Ragnhild Emblem
10.08.2002
Tabell  1 Tilleggssykdommer hos 25 pasienter i alderen 0 – 16 år med oesophagusatresi. Åtte hadde kun oesophagusstriktur og ingen andre sykdommer. En pasient kan ha flere sykdommer Type sykdom Antall...
Yasser Rehman, Ragnhild Emblem, Kristin Bjørnland
08.09.2005
Hirschsprungs sykdom (HS) er en medfødt tilstand med patologisk innervasjon av tarmen fra interne analsfinkter og i varierende utstrekning proksimalt, vanligst til rectum eller colon sigmoideum...
Kristin Bjørnland
16.06.2005
– Det er en selvfølge at leger skal bistå i øyeblikkelig hjelp-situasjoner som dette, og uten at det fremsettes økonomiske krav i etterkant Dette skriver Rådet for legeetikk på bakgrunn av en...