Ny advarsel mot antidepressiver til barn

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Ingen typer antidepressive legemidler bør brukes av barn og ungdom med mindre det er strengt tatt nødvendig. Risikoen for selvmord og fiendtlig atferd er for stor.

Mange studier stiller spørsmål ved bruk av antidepressive legemidler hos barn og ungdom. Illustrasjonsfoto

Nå vurderer Statens legemiddelverk å oppdatere terapianbefalingene. Det er Det europeiske legemiddelkontorets vitenskapelige komité som konkluderer med at barn og unge som behandles med antidepressive legemidler av typen selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) og serotonin- og noradrenalinreopptakshemmere (SNRI) har økt risiko for selvmordsforsøk og selvmordstanker, aggresjon, opposisjon og sinne.

Konklusjonen kommer etter en gjennomgang av flere kliniske studier. Også ADHD-medisinen atomoksetin ble gjennomgått, og denne forbindes med økt risiko for emosjonell labilitet og fiendtlighet, men ikke selvmordsrisiko. Ingen av SSRI- eller SNRI-preparatene er for øvrig godkjent til behandling av depresjon hos barn og unge, bare hos voksne. Det europeiske legemiddelkontorets vitenskapelige komité anbefaler at det rettes advarsler til leger og foreldre om risikoen. - Vi føler vi har sagt klart fra i våre terapianbefalinger at ikke-medikamentell behandling skal vurderes først, og at milde depresjoner ikke skal behandles med disse medikamentene. Men vi vil følge opp konklusjonen til Det europeiske legemiddelkontorets vitenskapelige komité ved å sette i gang tiltak for at preparatomtalene blir oppdatert, sier seniorrådgiver i Legemiddelverket, Magnhild Berge. - I dagens terapianbefalinger har vi anbefalt ett legemiddel, fluoksetin, foran andre. Basert på Det europeiske legemiddelkontorets vurdering kan det se ut til at det ikke lenger er grunnlag for dette, og dette vil vi nå vurdere på nytt, sier hun.

Dersom det vurderes som nødvendig å behandle depresjon hos barn og ungdom medikamentelt, understreker Berge at foreldre og leger må være klar over risikoen. - I så tilfelle må pasienten følges nøye opp, særlig i begynnelsen av behandlingen. Hvis man ønsker å stoppe behandlingen, må dette skje ved å redusere dosen gradvis, sier hun. Det er mange studier som har satt spørsmålstegn ved bruk av antidepressive legemidler hos barn og ungdom. I 2004 førte en britisk metaanalyse, publisert i The Lancet, til at Legemiddelverket oppdaterte terapianbefalingene for trisykliske antidepressiver, monoaminooksidaseinhibitorer og de fleste selektive serotoninreopptakshemmerne (SSRI).

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=8203

Anbefalte artikler