Somatiske funn er hyppig ved anoreksi

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Prevalensen av somatiske funn ved anorexia nervosa er høy, men den kliniske betydningen er usikker.

Tidligere studier av medisinske komplikasjoner ved anoreksi har oftest vært begrenset til pasienter innlagt i sykehus. Nå har amerikanske forskere undersøkt 214 kvinner i alderen 17 – 45 år som ble rekruttert via annonser og henvisninger (1). Alle hadde anorexia nervosa og gjennomgikk en grundig medisinsk undersøkelse.

Kvinnene hadde høy forekomst av metabolske, hematologiske og hemodynamiske forstyrrelser. Skjelettforandringer var også vanlig. 41 % hadde bradykardi, 39 % anemi, 35 % osteoporose, 22 % hypotermi (< 36 ºC) og 15 % primær amenoré.

– Klinisk anoreksiforskning er ofte kritisert for å være begrenset til hospitaliserte pasienter, som antas å være de alvorligst syke. Denne studien dokumenterer at forekomsten av kjente medisinske symptomer og komplikasjoner er høy også hos ikke-innlagte pasienter, sier overlege Sigrid Bjørnelv ved Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Levanger.

– Det er viktig å være klar over at mer enn halvparten av pasientene har normale laboratorieverdier, og det er heller ingen direkte sammenheng mellom patologiske laboratoriefunn og alvorlighetsgrad av anoreksien. Normale laboratorieprøver er ikke et uttrykk for mindre alvorlig anoreksi, og screeningblodprøver har ingen diagnostisk verdi, understreker Bjørnelv.

– Vi har ingen norske undersøkelser å sammenlikne disse funnene med, men det er publisert forslag til somatisk utredning og oppfølging av pasienter med anoreksi som norske leger kan benytte seg av (2). Reernæring, normalisering av matinntak og vektøkning er de viktigste tiltakene for å normalisere de somatiske og laboratoriemessige funnene, sier Bjørnelv.

Anbefalte artikler