Verdens helse

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

DOT-programmer mot tuberkulose virker

Programmer for direkte observert behandling (DOT) ved tuberkulose er viktig for forebygging og behandling av tuberkulose i fattige land. Det er likevel uklart om denne strategien har effekt på forekomsten av tuberkulose i områder med moderat forekomst av legemiddelresistent sykdom.

I en prospektiv studie i et område i sørlige Mexico med om lag 290 000 innbyggere ble nesten 3 700 personer med hoste i minst 15 dager undersøkt (1). 490 av disse hadde bakteriologisk verifisert lungetuberkulose, og 436 var villig til å bli fulgt opp. 2 % var HIV-positive. I oppfølgingsperioden 1995 – 2000 sank insidensen av lungetuberkulose fra 42 til 19 tilfeller per 100 000 innbyggere (p < 0,001), andelen tuberkulosetilfeller i clustere fra 22 % til 8 % (p = 0,02) og andelen pasienter med primær legemiddelresistens fra 9,4 til 1,5 tilfeller per 100 000 inbyggere (p < 0,01). Det var også en klar nedgang i forekomsten av multiresistent tuberkulose (p < 0,001).

Studien tyder på at DOT-programmer kan redusere forekomsten av tuberkulose, selv om tallene må tolkes med varsomhet. DOT-programmer betegner i dag en helhetlig tilnærming til tuberkulose med bruk av mikroskopisk undersøkelse av spytt, langtidsoppfølging av pasientene og gode systemer for tilgang på medisiner og for registrering og dokumentasjon, og ikke bare direkte observert inntak av medisiner (2).

Anbefalte artikler