Påviser melanom med lys

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Det har vist seg at en stor del av pasientene som blir henvist til spesialist på grunn av mistanke om malignt melanom, ikke har kreft. Et nytt apparat kan være til hjelp ved vurderingen i slike situasjoner.

Prototypen av et optisk instrument for bildetaking i forbindelse med hudkreftdiagnostikk. Foto Roy Atle Simonsen

Som en del av to doktorgradsarbeider ved Universitetet i Bergen har Kristian Pagh Nielsen fra Danmark og Lu Zhao fra Kina arbeidet for å påvise muligheten for en ny ikke-invasiv optisk metode for å ta bilder av huden. Bildene kan brukes til å diagnostisere hudkreft og andre hudsykdommer.

De to stipendiatene har brukt ulike typer instrumenter for å undersøke optiske egenskaper ved huden både før, under og etter terapeutisk behandling med lys. For å kunne teste avbildningskonseptet har de utviklet og bygd et nytt portabelt optisk instrument for spektral måling av reflektert lys fra huden. – Instrumentet fungerer ved at det sender ut lys fra mange forskjellige vinkler samtidig som det også tar bilder fra mange vinkler, forklarer Zhao.

Sykt og friskt vev har ulike optiske egenskaper. Pigmentene absorberer lys, og refleksjonen er forskjellig alt etter hvor pigmentene befinner seg. – Ved malignt melanom er fargene man får tilbake svært forskjellige, avhengig av for eksempel mengden melanin og blod, tykkelse på hudlagene, dybdefordelingen av melanin og oksygeneringsgraden av blodet i huden, sier Pagh Nielsen. – Hudfargen vi oppfatter med øyet, er sammensatt av disse variablene. Med vår metode, som bygger på eksakt fysisk lystransportteori, kan vi beregne et sett av nye bilder som gir separat informasjon om disse fysiologisk interessante variablene og slik fremheve kjennetegnene leger ser etter, forteller han.

En prototyp av instrumentet finnes allerede ved Radiumhospitalet. – Resultatene så langt er veldig lovende, så vi har tro på at dette kan bli et verktøy leger og pasienter kan dra nytte av, sier Pagh Nielsen. Håpet er at det kan bidra til å redusere antall henvisninger til hudspesialist og på denne måten spare ressurser. De to doktorandene vil gjerne ha kontakt med leger som kan tenke seg å være med på klinisk utprøvning av instrumentet.

Kristian Pagh Nielsen disputerte for dr.scient.-graden 9.3. 2005, Lu Zhao disputerte for samme grad 10.3. 2005, begge ved Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i Bergen.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=7819

Anbefalte artikler