Epilepsimedisin kan gi hormonforstyrrelser

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Fertilitetsproblemer, menstruasjonsforstyrrelser og hormonforstyrrelser er ikke uvanlig blant mennesker med epilepsi. Skyldes dette sykdommen eller medikamentene?

Line Sveberg Røste. Foto privat

Dette har Line Sveberg Røste sett nærmere på i doktoravhandlingen Sex hormones and gonadal functions during anti-epileptic drug treatment, som utgår fra Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Det er kjent fra før at epilepsi kan forstyrre balansen i hormonsystemet hos pasienten, både hos kvinner og menn. I 1993 viste imidlertid Isojärvi og medarbeideres studie fra New England Journal of Medicine at et epilepsimedikament også kunne forårsake forstyrrelser. – Denne studien var utgangspunktet for min første artikkel, der jeg påviste tydelige forandringer i hormonbalansen og eggstokkene hos hunnrotter som fikk epilepsimedisin uten å ha epilepsi.

Videre tester viste også forandringer i testiklene hos hannrotter etter langtidsbehandling med epilepsimedisin og disse effektene ser ut til å være medikamentspesifikke hos begge kjønn, sier Sveberg Røste.

I sin tredje artikkel undersøkte hun to grupper menn med epilepsi som brukte to forskjellige epilepsimedikamenter over en toårsperiode. Resultatene viste forandringer i sædkvalitet og forstyrrelser i kjønnshormoner, men med noe ulikt resultat for de ulike medikamentene.

– Konklusjonen er at både sykdommen og medikamentene kan forstyrre kroppens hormoner. Mitt poeng er ikke å henge ut enkeltmedikamenter som det kan være nødvendig at pasienten tar. Det viktige er å være oppmerksom på, og ta opp denne problemstillingen hos en gruppe pasienter som må gå på medisiner allerede fra ung alder – medisiner som kan ha stor betydning for deres livskvalitet, sier Sveberg Røste.

Epilepsimedisiner har også vist seg effektivt innen smertebehandling og psykiatri, og brukes derfor i økende grad. Sveberg Røste mener det bør vurderes i hvert enkelt tilfelle om pasienten bør redusere dosen eller eventuelt bytte medikament.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=8027

Anbefalte artikler