Som kjærlighet, nesten

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Olav Gjerløw Aasland anmeldte i Tidsskriftet nr. 24/2004 (1) Britt Karin Larsen & Tor Georg Danielsens bok Som kjærlighet, nesten (2). Ut fra sine erfaringer som terapeut og forsker finner Aasland konseptet der alkoholikere i åpenhet fremlegger egenerfaringer interessant. Men selv om han ofte nikker gjenkjennende, virker det som om budskapet ikke treffer.

  Min erfaring om alkoholisme er både som pasient og lege. Etter 13 års promillefrihet leser jeg boken på en annen måte enn Aasland. Mange pasienter vil kjenne seg igjen. Det gjelder også medavhengige som har levd sammen med en alkoholiker uten å ha fluktvei i rusen. De vil ha opplevd utrygghet, uforutsigbarhet og manglende tiltro pga. gjentatte løgner og brudd på løfter om å slutte å drikke. Hverdagen blir ikke preget av om han vil klare det, men av når vil han begynne igjen. Jeg leser boken som en hyllest til selvhjelpsgrupper som Anonyme Alkoholikere (AA), der man i trygghet og varme kan dele «erfaringer, styrke og håp». Der finnes en vei ut av alkoholismen til et nytt liv med nye interesser og verdier. Å gjennomføre AAs 12 trinn krever atskillig selvinnsikt og evne til å rydde opp i en grumset fortid. Til gjengjeld er premien stor: Selvrespekt, forståelse og stundom tilgivelse ved aksept av et nytt levemønster – en dag om gangen.

  AA vil neppe bli noen massebevegelse i dagens Norge pga. kravene til den enkelte pasient. Men mange har fått hjelp til selvhjelp og derigjennom varig edruskap. Kanskje kan AA sammenliknes med et antidepressivum: Det er ikke det AAs 12 trinn gjør, men det de muliggjør. I bokens tittel blir alkoholisme sammenliknet med kjærlighet – nesten. For meg har avhengighet til alkohol noe med begjær og besettelse å gjøre. Det er en del av kjærligheten, men ekte kjærlighet er mye mer.

  I en omfattende litteraturliste savnes blant annet Victor Borgs Trøster og tyrann (3) og Yngvar Senstads Dranker, klovn og løgner (4). Glemmes må heller ikke Märta Tikkanens Århundrets kjærlighetssaga (5), som kanskje er den kunstnerisk mest inntrengende skildring av et samliv med en alkoholiker.

  Jeg anbefaler boken Som kjærlighet, nesten som verdifull lesning for alle som har alkoholikere i terapi. Hos mange er kunnskapen om alkohol og alkoholisme mangelfull, og boken gir nyttige innspill til våre vedtatte holdninger. Holdninger som må forandres.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media