Per Vollset

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Per Vollset

Per Vollset
01.05.2008
Synnøve Gjelsvik har i Tidsskriftet nr. 6/2008 en tankevekkende artikkel om sitt møte med helsevesenet ( 1 ). Det er skremmende at mange pasienter med vidt forskjellige sykdommer blir møtt med...
Per Vollset
21.09.2006
Jeg vil tro at følelsene og opplevelsene som Arnfinn Engeset beskriver så åpent og nakent i sin artikkel i Tidsskriftet nr. 11/2006 ( 1 ) er felles for mange, kanskje alle som oppnår det våre...
Per Vollset
09.09.2004
Dette sitatet fra den danske filosofen Løgstrup kom for meg under lesning av reportasjer i Aftenposten og Folkehelseinstituttets nyhetsblad AIDS info om avtakende AIDS-frykt og redusert bruk av...
Per Vollset
22.01.2004
Når man blir gammel, stopper man ofte opp ved historiske emner i Tidsskriftet. Min interesse ble vakt av gjennomgangen av Ørnulv Ødegårds artikkel om lobotomi i Tidsskriftet nr. 21/2003 ( 1 ). Tillat...
Eivind Meland, Per Vollset, John Nessa
01.07.2004
Denne artikkelen tar utgangspunkt i motsetningen som eksisterte mellom biologisk psykiatri og Trygve Braatøys humanistiske prosjekt og terapisyn. Vi analyserer sannsynlige årsaker til at dette...
Per Vollset, Eivind Meland, John Nessa
01.07.2004
I oktober 2003 var det 50 år siden Trygve Braatøy døde nær 49 år gammel, og i november 2004 er det 100 år siden hans fødsel. Trygve Braatøy var en av de mest kjente og markante legene i vårt land i...
Per Vollset
02.12.2004
Vi ser ofte at fett blir utropt som den store synderen når det snakkes om overvekt eller vår tids hysteriske slanketendens. Ikke minst unge forfaller lett til en sykelig kroppskultur. Mange begynner...
Per Vollset
30.06.2002
I den danske avisen Information hadde lege Knud Jacobsen 13.2. 2002 en kronikk med ovennevnte tittel. Ingressen var ”I dag lærer lægen kun at undersøge for sygdom – ikke at være læge.” Også i Danmark...
Per Vollset
10.09.2002
Også politikere er mennesker – like redde for sykdom som alle andre. De sier helst det velgerne vil høre. Trolig har vi nøyaktig de politikerne vi fortjener. Reklame og massemedier gir oss det vi vil...
Per Vollset
10.08.2002
Jeg har langtkommen kronisk obstruktiv lungesykdom og har i to år fulgt treningsopplegg i gruppe. Min erfaring er at det har vært lagt for mye vekt på kondisjon, spenst og balanse. Jeg har savnet myk...
Per Vollset
10.10.2000
Jeg har tilbrakt noe tid med å prøve å tilegne meg innholdet i Tidsskriftet nr. 18/2000 med en rekke artikler med emner fra psykiatrien. Overskriftene er gode. Men når jeg uten sjenerende kjennskap...
Per Vollset
10.10.2000
I Tidsskriftet nr. 18/2000, gir Audun Irgens en oversikt over eksponeringsbehandling ved ulike angstlidelser (1). Et av de store problem i psykiatrien er at det stadig kommer nye begrep og diagnoser...
Per Vollset
30.04.2000
Som deltaker i et kurs i regi av Lungeavdelingen, Haukeland Sykehus, vil jeg legge frem egne synspunkter. Ernst Omenaas nytter betimelig et nesten glemt ord – åndedrettet – i sin redaksjonelle...
Per Vollset
20.10.2000
Jeg har noen tanker omkring Nina Husoms intervju med Aina Schiøtz i Tidsskriftet nr. 21/2000 (1). Først en takk for at Schiøtz’ avhandling er skrevet før den siste distriktslege er gravlagt (2). Mer...
Per Vollset
03.03.2005
I pressen er det fra tid til annen reportasjer om gamle og deres hverdag, der store og små hverdagsproblemer og måten de løses på belyses. Slutten på livet – døden – det eneste som er helt sikkert,...
Per Vollset
04.05.2005
Olav Gjerløw Aasland anmeldte i Tidsskriftet nr. 24/2004 ( 1 ) Britt Karin Larsen & Tor Georg Danielsens bok Som kjærlighet, nesten ( 2 ). Ut fra sine erfaringer som terapeut og forsker finner...