I. N. Norderhaug svarer:

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Takk igjen til Drøsdal for nye kommentarer. Det sentrale er, som Drøsdal påpeker, at vi mangler god kunnskap om tidlig diagnostikk og behandling av prostatakreft. Vi vet imidlertid at behandling av prostatakreft er forbundet med alvorlige bivirkninger. Fordi vi ikke vet om tidlig diagnostikk og behandling av prostatakreft gjør mer nytte enn skade, har vi i fagmiljøene og i forvaltningen brukt ressurser for å informere legene om kunnskapsstatus om disse problemstillingene. Det er derfor feil at vi har brukt store ressurser på å motarbeide tidlig diagnostikk og derved frata mennesker mulighet til helbredelse. Informasjonstiltaket var fundert på en systematisk og kritisk vurdering av kunnskapsstatus om tidlig diagnostikk av prostatakreft. Dette er viktig i en situasjon der det er usikkerhet om hva som bør praktiseres. Det er også et faktum at de fleste allmennleger var svært postive til at myndigheter og fagmiljø tok dette initativet (1).

  Forskning om nytten ved tidlig diagnostikk er viktig. Her er vi absolutt enige med Drøsdal, men det er også mange fallgruver. Forskning om PSA-testen må være organisert, helst som randomiserte kontrollerte studier, for at erfaringene skal kunne evalueres og bli til nytte. Det pågår to store randomiserte kliniske studier som har som mål å vurdere om tidlig diagnostikk og behandling av prostatakreft påvirker dødelighet: European Randomized Screening for Prostate Cancer (ERSPC) og Prostate cancer arm of the Prostate, Lung, Colon and Ovary (PLCO) screening trial. Resultatene fra disse studiene forventes i løpet av perioden 2008 – 10. Inntil da har vi ikke god dokumentasjon for å anbefale PSA-screening.

  Det er et stort ansvar å diagnostisere alvorlig sykdom, og det er viktig å vite med rimelig sikkerhet om man påviser en sykdom (her: prostatakreft som utvikles til livstruende sykdom) eller en tilstand (her: ikke-livstruende endringer i prostata eller i PSA-nivå). Det kan være relevant å sitere professor Muir Gray: «All screening programmes produce harm, some also do good. The harms comes immediately, the goods takes longer to appear.»

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media