Terapeutiske historier som åpner for endring og vekst

Inger Helene Vandvik Om forfatteren
Artikkel

Davis, Nancy

Det var en gang… 2

409 s, ill. Oslo: Unipub forlag, 2004. Pris NOK 459

ISBN 82-7477-171-0

I 2002 kom Nancy Davis’ bok Det var en gang… Terapeutiske historier til bruk i arbeid med traumatiserte barn, ungdommer og familier på norsk, oversatt og gjendiktet av de to kliniske pedagogene Åse Caspersen og Gunhild Odland. Den ble utgitt i en tykk ringperm i A4-format, med mange svart-hvitt-tegninger som barna kunne fargelegge. Historiene er brukt i mange ulike sammenhenger og har hjulpet mange barn og foreldre. Dette inspirerte til utgivelse av Det var en gang… 2, som nå foreligger i A4-format med spiralperm, noe som gjør det mulig å ta kopi av historie eller tegning når de anvendes for det enkelte barn.

Nancy Davis ble inspirert av den amerikanske terapeuten og hypnotisøren Milton Ericksons tanker om bruk av anekdoter, analogier og metaforer for å nå frem til underbevisstheten. Hvert av de ni kapitlene inneholder fra tre til 21 historier. Boken innledes med et kapittel om symptomer og tegn ved posttraumatisk stresslidelse. Barn og unge med denne typen problemer er den viktigste målgruppen for historiene, som er ment å kunne benyttes av terapeuter uten psykiatrisk/psykologisk spesialkompetanse i en klasseroms- eller gruppesituasjon, individuelt eller i familieterapi. Før hver av historiene angis i stikkord hvilke problemområder som dekkes og hvilken aldersgruppe historien passer best for. Historiens hovedbudskap, hvilke symboler og metaforer som benyttes samt hvordan elementer eller deler av historien kan tilpasses det enkelte barn, er anført. Mange har som hovedsiktepunkt å gi styrke og bearbeide symptomer etter traumer. Andre er spesifikt myntet på skolerelaterte problemer som hjelp ved dødsfall, sykdom eller problemer knyttet til foreldre, søsken, adopsjon, fosterhjem eller skilsmisse. Her er et rikholdig utvalg å velge fra. Det kan derfor ta tid å bli kjent med alle mulighetene som foreligger. Forfatteren foreslår også at man kan lese inn historien på tape for barnet eller for at foreldrene kan høre historien og budskapet. Historier kan også fortelles direkte til foreldrene som del av terapi. Det er viktig å vite at historiene ikke skal forklares når de er lest. Det fratar dem mye av kraften. Hvis man begynner å diskutere og forklare, kobles den logiske delen av hjernen inn med vurderinger som kan forstyrre det indirekte budskap. Om barnet spiller av en kassett med historien ved sengetid og sovner, gjør det ikke noe. Underbevisstheten vil fremdeles kunne høre og lære av historiene!

Boken er velegnet for målgruppene. Det var en gang… 2 representerer utvilsomt et viktig tilskudd til terapeutisk materiale for bruk innen hjelpetjenester for barn og unge. For leger som arbeider med barn i allmennpraksis eller i sykehus, vil tilgang til fortellinger og bilder mer direkte knyttet opp til de situasjonene barna der står overfor, kunne være mer anvendelig.

Anbefalte artikler