Suggesjon og illusjon ved røykeslutt

Frode Gallefoss Om forfatteren
Artikkel

Cohen, Pete

Røykfri!

Knekk røykevanen med en effektiv og morsom metode. 111 s, ill. Oslo: Lille Måne, 2004. Pris NOK 99

ISBN 82-92605-00-2

Hensikten med denne boken er åpenbar, nemlig å hjelpe personer som vil slutte å røyke til å bli røykfrie. I forordet vektlegges bokens metode, som er «å lage mentale bilder med alle sanser» med referanse til SilvaMetoden.

Introduksjoner er slik vi kjenner den fra andre røykebøker: Forfatteren vil avsløre illusjonene rundt egen røyking. Boken er inndelt i 14 kapitler, i boken kalt «oppdrag». Oppdragene henger sammen med valget å kalle den som vil bli røykfri for en «superagent» som er på oppdrag i «Mission possible». Noen av oppdragene er velkjente, som for eksempel å kartlegge røykevanen, unngå utløsere som vekker røyketrangen og å jobbe med å se seg selv som ikke-røyker. Andre oppdrag heter for eksempel «Kjenn din fiende», «Bruk fantasien», «Styrk motivasjonen», «Styrk selvtilliten og selvbeherskelsen». Mer spesielt for denne boken blir de oppdragene som heter «Skap din egen coach», «Ta deg en røyk» og «Lag ditt eget Oscarshow».

Boken bruker en stor grad av suggesjon og illusjoner i sin tilnærmingsmåte. Leseren tas med på mange øvelser og instruksjoner (noen med hele 17 punkter), for eksempel: «Fold hendene minst 21 ganger og gjør det slik at den tommelen som vanligvis ligger underst, ligger øverst annen hver gang, samtidig som du sier til deg selv: Jeg elsker å forandre.» Eller: «Når du puster ut, skal du forestille deg at ubehaget forsvinner ut gjennom fotsålene. Følelsen du nå nærer er en tilstand skreddersydd for forandring.» Eller under overskriften «Gå inn i fremtiden», hvor man skal «føle forandringene i hver celle i kroppen etter røykestopp».

Men fungerer dette? Jeg synes ikke det. Og det kan være mye å ta tak i. Her ser man av og til enten en unyansert oversettelse eller ditto originalmanuskript: «Jeg har arbeidet med tusenvis av mennesker, og denne forskningen har gjort meg overbevist…» Det mangler ikke sjelden en rød tråd i teksten, den virker flyktig og tilfeldig og boken trenger ny korrektur flere steder. Her finnes overskrifter som ikke fungerer godt på norsk: «Gå inn i en tilstand for vaneknekking.» Og i en del setninger vet man ikke hvor forfatteren vil, for eksempel: «Og akkurat nå, superagent, er dette oppdraget ditt – og pust rolig, denne boken går ikke opp i flammer etter fem sekunder.» Det brukes metaforer med vekslende hell, det henvises både til Shakespeare og Arnold Schwarzenegger uten at det fungerer nevneverdig. Og de medisinske forklaringene blir også nokså sprikende flere steder: «Mange av oss puster gjennom munnen, noe som innebærer at kullosen ikke filtreres skikkelig.» Eller: «Tjæren tetter igjen lungene. Hele kroppen din holder på å bli kvalt.»

For meg blir det hele for suggestivt og urealistisk. Jeg har vanskelig for å tro at den jevne røyker finner seg til rette med superagentens mange oppdrag og gjøremål. At boken på baksiden inneholder en sterk og kategorisk anbefaling av en kjent professor i Oslo, blir for meg nokså overraskende, men viser vel at man av og til må spille på nye strenger for å nå nye røykere. Kanskje er dette en bok for dem som vil bli røykfrie og som liker suggesjon og illusjon. Men det er neppe en røykeavvenningsbok for røykere flest.

Anbefalte artikler