Frode Gallefoss

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Frode Gallefoss

Ole Rysstad, Pål Friis, Børre Kåss, Frode Gallefoss
24.06.2019
Tidligere avdelingsoverlege ved Sørlandet sykehus i Kristiansand, Kjell A. Grøttum, er død. Han ble født i 1934 og tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i...
Amund Gulsvik, Frode Gallefoss
08.05.2018
Overlege Holten døde 7. april 2018, en måned etter 95-årsdagen. Han var født på Sortland i Vesterålen. Ved Universitetet i Oslo tok han bifag i matematikk og grunnutdanningen i medisin. Han ble cand...
Frode Gallefoss
02.02.2017
Heinemann, Markus K. How NOT to write a medical paper A practical guide. 95 s, ill. Stuttgart: Thieme, 2016. Pris EUR 10 ISBN 978-9-38506-229-2 Forfatteren omtaler boken som en reiseguide som vil øke...
Ellen Rygh, Frode Gallefoss, Harald Reiso
08.11.2016
M. Løvik hadde i Tidsskriftet nr. 19/2016 en kommentar til E. Rygh og medarbeideres artikkel Bruk av snus og røyketobakk hos gravide i Agder. Takk til Martinus Løvik for hans kommentar til vår...
Ellen Rygh, Frode Gallefoss, Harald Reiso
13.09.2016
The use of snus is unique to Norway and Sweden, since the sale of snus products is prohibited in the EU. Sweden has been granted an exemption from this sales ban. A number of studies undertaken in...
Frode Gallefoss
28.08.2008
Snusbruken øker, og kanskje særlig blant medisinstudenter? Og skadevirkningene av dagens forbruksmønster vil først bli erkjent etter 2020 Mens forekomsten av røyking faller drastisk blant...
Ellen Rygh, Frode Gallefoss, Harald Reiso
13.09.2016
Snusbruk er spesielt for Norge og Sverige, siden salg av snusprodukter er forbudt i EU. Sverige har fått unntak fra forbudet. Flere studier fra de senere år gir holdepunkter for at bruk av snus under...
Øistein Kristensen, Anders Sundøy, Karin Skeie, John-Kåre Vederhus, Ingebjørg Øye, Anne Opsal, Ole Rysstad, Frode Gallefoss
27.08.2009
I tidligere studier og klinisk praksis er pasienter med pågående misbruk eller substitusjonsbehandling med sterke analgetika blitt ekskludert fra hepatitt C-behandling, selv om de utgjør den største...
Øistein Kristensen, Ole Rysstad, Frode Gallefoss
03.12.2009
Virkeligheten fortoner seg forskjellig om en er helsebyråkrat i Oslo eller behandler stoffmisbrukere på Sørlandet. Det viser Preben Aavitslands unyanserte leder om hepatitt C-behandling av...
Frode Gallefoss
29.01.2009
P., Giæver Lungesykdommer 2. utg. 252 s, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2008. Pris NOK 399 ISBN 978-82-15-01152-3 Petter Giævers glimrende bok om lungesykdommer som ble lansert i 2002, er kommet i...
Frode Gallefoss
07.10.2004
Schioldborg, Per Skavlan, Jørgen Slik slutter du å røyke 139 s, tab. Oslo: Kagge, 2003. Pris NOK 199 ISBN 82-489-0362-1 Intensjonene med boken er åpenbare: Å hjelpe personer, som er motivert for...
Frode Gallefoss
09.10.2003
Petter, Giæver Lungesykdommer 285 s, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2002. Pris NOK 388 ISBN 82 - 518 - 4006 - 6 Forfatterens målsetting med boken er å formidle lungefaget ut fra egen erfaring...
Frode Gallefoss
20.01.2002
Tabloidpressens forsider forteller om et stort og økende antall narkotikadødsfall, men det har vært liten oppmerksomhet rettet mot tobakksforbruket, som år etter år, tiår etter tiår, tar langt flere...
Frode Gallefoss, Per S. Bakke
20.11.2002
Basert på resultater fra forfatterens doktoravhandling (1) Prevalensen av astma i Europa er ca. 5 % i den voksne befolkningen, og det er sterke indikasjoner på økende insidens (2). Astmasykdommen...
Frode Gallefoss, Kjetil Drangsholt
10.11.2002
I det tobakksforebyggende arbeidet har man i Norge vært gode på prispolitikk og lovgivning, men har ellers ikke markert seg på noen spesiell måte når det gjelder opplysningsvirksomhet og...
Frode Gallefoss
10.05.2001
Effekten av pasientopplæring ved astma og kronisk obstruktiv lungesykdom er tidligere ikke undersøkt i en og samme studie. 140 pasienter med astma (n = 78) eller kronisk obstruktiv lungesykdom (n =...
Maja-Lisa Løchen, Svein Høegh Henrichsen, Tom K. Grimsrud, Turid Lingaas Holmen, Frode Gallefoss
30.04.2012
The use of snus cannot be recommended as an alternative to smoking for pregnant women who have difficulty giving up cigarettes. Smoking during pregnancy increases the risk of a number of pregnancy...
John-Kåre Vederhus, Ole Rysstad, Frode Gallefoss, Thomas Clausen, Øistein Kristensen
11.08.2015
Smoking and harmful alcohol use cause a considerable loss of healthy life-years ( 1 ). Smoking has attracted a lot of attention, and in contacts with the health services patients are routinely...
Karl Erik Lund, Marianne Andersen, Per Bakke, Frode Gallefoss, Asgeir R. Helgason
30.05.2000
Minst 230 000 norske barn under tenåringsalder er regelmessig eksponert for tobakksrøyk i sine hjem (1). Barn som utsettes for passiv røyking har økt risiko for luftveisinfeksjoner, bronkitt,...
Per Sigvald Bakke, Tordis Böker, Thy Thy Diep, Thomas Grydeland, Paal Roar Methlie Hansen, Jan Christian Brøgger, Frode Gallefoss
30.05.2000
Røyking er den viktigste forebyggbare årsak til død i vestlige land. I Norge dør det hvert år 7 500 personer av røykerelaterte sykdommer (1). Dette utgjør 15 % av alle dødsfall i landet. Forekomsten...