Nyttig håndbok

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ramrakha, Punit

  Moore, Kevin

  Oxford handbook of acute medicine

  2. utg. 990 s, tab, ill. New York: Oxford University Press, 2004. Pris GBP 23

  ISBN 0-19 -852072-7

  Dette er en oppdatert, omfattende og praktisk vinklet håndbok for alle som behandler akutt syke pasienter i eller utenfor sykehus. Den er plastinnbundet, har et hendig format og er rimelig i pris.

   Boken er inndelt i 16 hovedkapitler som omhandler alt fra de «vanlige» akuttmedisinske problemstillingene, via gastroenterologiske- og HIV-relaterte utfordringer til psykiatri, hematologi, revmatologi, hud og medikamentoverdoser. Videre tar et hovedkapittel for seg drukning og dykkerskader, heteslag, hypotermi, elektriske skader og andre tilstander forårsaket av ytre faktorer. Det siste hovedkapitlet er viet praktiske prosedyrer og beskriver «alt» fra endotrakeal intubasjon og mekanisk ventilasjon, via temporær pacemaker, perikardiocentese og hemodiafiltrasjon til nyrebiopsi, lumbalpunksjon og aspirasjon av ledd.

  Boken er etter min mening en håndbok i ordets rette forstand. Ordbruken er kort og konsis. Hovedkapitlene er oversiktlig indeksert og stikkordregisteret omfattende. Leseren ledes trinn for trinn gjennom klinisk relatert patofysiologi, diagnostikk og prioritert behandlingsstrategi. Der de finnes, er internasjonale retningslinjer inkorporert. En spesiell styrke ved boken, og noe som gjenspeiles i teksten, er at den er skrevet av praktiserende klinikere med førstehåndskjennskap til de utfordringer og dilemmaer man står overfor i møtet med akutt alvorlig syke.

  Boken er omfattende med sine 990 sider, men inneholder få referanser og henvisninger til ressurser på Internett. Illustrasjonene, som ikke er mange, kan ofte virke tilfeldig valgt og fungerer ikke som «arbeidstegninger». Savner også fotografier i kapitlet om dermatologiske akuttilstander.

  Alt i alt er dette en oversiktlig, strukturert, informativ håndbok som kan anbefales på det varmeste.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media