Elizabeth Dorph

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Elizabeth Dorph (f. 1959) er spesialist i anestesiologi, dr.med. og overlege ved Avdeling for anestesiologi, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Elizabeth Dorph
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media