Elizabeth Dorph

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Elizabeth Dorph

Elizabeth Dorph
19.05.2005
Ramrakha, Punit Moore, Kevin Oxford handbook of acute medicine 2. utg. 990 s, tab, ill. New York: Oxford University Press, 2004. Pris GBP 23 ISBN 0-19 -852072-7 Dette er en oppdatert, omfattende og...
Inger Marie Drage, Baard Ingvaldsen, Elizabeth Dorph, Gunnar Bentsen
12.11.2013
Store volumer av saltfattige glukoseoppløsninger som man tradisjonelt har gitt til syke, skadede eller nyopererte barn kan føre til hyponatremi og bør erstattes med væsker som inneholder minst 70...