Gammelt nytt om AD/HD

Pål Zeiner Om forfatteren
Artikkel

Teeter, Phyllis Anne

Behandling av AD/HD – ett utvecklingspsykologiskt perspektiv

478 s, tab. Lund: Studentlitteratur, 2004. Pris SEK 407

ISBN 91-44-01931-9

Boken er en oversettelse av en amerikansk bok utgitt i 1998 av Teeter som er professor i psykologi ved University of Wisconsin-Milwaukee. Den omhandler årsaksfaktorer, kliniske manifestasjoner, utviklingspsykopatologi og behandling. Kapitlene om læring og skoleprestasjoner er litt utvidet i forhold til det man finner i mange tilsvarende bøker om Attention Deficit Hyperactivity Disorder.

Dessverre har boken en svært begrenset plass i dagens utvalg av bøker om AD/HD. Grunnene til det er: Boken ble første gang utgitt i 1998. På AD/HD-feltet er det blitt publisert nye og viktige funn med betydning for praksis i løpet av de siste 5 – 6 år. I og med at boken ikke omhandler disse funn, oppleves innholdet som utdatert på mange områder.

Omtale av medikamentell behandling er gjort av en forfatter som ikke ser ut til å ha tilstrekkelig kunnskap og erfaring. Det gjør at kvaliteten ikke er god nok.

Anbefalte artikler