Minneord

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Spesialist i hudsykdommer Martin Heir døde 29.12. 2004. Han var født på Stiklestad 28.9. 1931 og tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1956. I 1959 begynte han privat praksis på Oppsal i Oslo og ble senere spesialist i allmennmedisin. Han nedla et betydelig arbeid for pasientene, med svært lange arbeidsdager. I 1978 sluttet han i praksis og begynte på Hudavdelingen, Ullevål sykehus, hvor han spesialiserte seg i hudsykdommer. Fra 1982 drev han privat praksis som hudlege i sine gamle lokaler på Oppsal frem til han ble pensjonist i 1995.

  Martin var den ideelle lege. Han var kunnskapsrik og hadde bred erfaring. Han var et arbeidsjern, meget grundig og hans avgjørelser var alltid kloke og veloverveide. Martin tok seg god tid med pasientene selv om tidspresset kunne være stort. Han var lun og vennlig og fikk pasientene til å føle at de ble tatt på alvor og virkelig hadde møtt et medmenneske med interesse for deres problemer. Martin var et forbilde for oss alle.

  Selv om yrket la beslag på mye av hans tid og krefter, hadde han allsidige utenomfaglige interesser. Martin var en ivrig friluftsmann, og han likte seg særlig godt på ski i Nordmarka, gjerne sammen med sine tre sønner i yngre år og barnebarna de siste årene. Han var meget interessert i kunst, litteratur og musikk. Hans store kunnskaper på disse områder var bare kjent av dem som stod ham nær. Han var beskjeden og briljerte aldri med sin viten.

  Martin var full av arbeidslyst og planer for fremtiden da han ble akutt syk i desember og døde etter noen ukers sykeleie. Vi føler med hans hustru Agnes, sønnene Trond, Stig og Morten og resten av familien som har mistet en enestående ektefelle, far, svigerfar og bestefar. Vi vil alltid minnes Martin som den gode og trofaste venn han var og alt han har betydd for oss.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media