Jon Bremer

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jon Bremer

Jon Bremer
03.04.2003
Johan Bremer (1908–1993) var distriktslege i Finnmark i krigsåra 1939–45. I fagleg isolasjon gjorde han der ein sosialpsykiatrisk pionerstudie av innbyggjarane i distriktet sitt. Etter krigen utdana...
Jon Bremer, Oddvin Egge, John Sverre Dahle, Jacob Bull-Berg
03.03.2005
Spesialist i hudsykdommer Martin Heir døde 29.12. 2004. Han var født på Stiklestad 28.9. 1931 og tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1956. I 1959 begynte han privat praksis på...