John Sverre Dahle

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av John Sverre Dahle

Jon Bremer, Oddvin Egge, John Sverre Dahle, Jacob Bull-Berg
03.03.2005
Spesialist i hudsykdommer Martin Heir døde 29.12. 2004. Han var født på Stiklestad 28.9. 1931 og tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1956. I 1959 begynte han privat praksis på...
John Sverre Dahle
25.02.2010
Takstbruk som medfører store utgifter for fellesskapet, kan i neste runde innebære at basistakstene blir redusert. I fremtidige lønnsforhandlinger må man prioritere de takstene som muligjgør en...