Stryker mest i Tromsø

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Strykprosenten blant medisinstudenter i Oslo og Trondheim er fire ganger så høy som blant medisinstudentene i Bergen. I Tromsø er den aller høyest.

Få og store eksamener kan være en årsak til at flere medisinstudenter stryker til eksamen i Tromsø enn i Bergen. Foto Creative/SCANPIX

Ferske tall fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) viser at strykprosenten ved Universitetet i Oslo var på 8,51 % i 2004, mens den i Bergen var på 2,16 %. Trondheim hadde strykprosent på 8,29. Universitetet i Tromsø har den aller høyeste strykprosenten på 11,45.

Studiedekan ved Medisinsk fakultet i Oslo, Per Brodal, er ikke sikker på årsaken til den store forskjellen, men mener en forklaring kan være karaktersystemet. – Jeg tror noe av forklaringen kan ligge i at vi bruker evalueringsformen bestått/ikke bestått, mens man i Bergen fortsatt gir karakterer på medisin, sier Brodal til studentavisen Universitas.

Studiedekan ved Medisinsk fakultet i Bergen, Per Omvik, er helt uenig i Brodals teori. Han mener derimot at antall eksamener er utslagsgivende. – I Bergen går studentene gjennom svært mange eksamener, cirka 40. Dermed kan de konsentrere seg om mindre emner om gangen. Studenter ved andre norske medisinstudier har få, men store eksamener, hvor de må prestere ekstra mye på én gang for å komme gjennom nåløyet, sier Omvik til studentavisen.

Universitetet i Tromsø er blant studiestedene som har få, men store eksamener. Også her brukes ordningen bestått/ikke bestått. I Tromsø var imidlertid ingen tilgjengelig for kommentar da Tidsskriftet tok kontakt.

Debatten i Oslo om hvorvidt man skal gå bort fra ordningen med bestått/ikke bestått og gjeninnføre karaterer, skal opp igjen i fakultetsstyret ved Medisinsk fakultet i løpet av våren. Trolig blir nåværende ordning stående. En spørreundersøkelse blant studentene i høst viste at et flertall foretrekker å fortsette med ordningen bestått/ikke bestått.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=7533

Anbefalte artikler