– Snakk med kolleger om feil du gjør

Nytt fra nett
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Leger bør bli flinkere til å kritisere hverandre. Dette kan både forhindre at pasienter feilbehandles og sørge for at legene får viktig støtte i en tung situasjon.

  Det konkluderer Olaf Aasland og Reidun Førde ved Legeforeningens forskningsinstitutt med i en prospektiv studie som nylig ble publisert i tidsskriftet Quality and Safety of Health Care. Et representativt utvalg på 1 318 norske leger har deltatt i studien ved å svare anonymt via spørreskjema.

  Resultatene viser at nesten tre av ti leger har opplevd minst ett tilfelle hvor de har skadet en pasient alvorlig. Mannlige kirurger, inkludert gynekologer, er den gruppen leger som rapporterer flest slike tilfeller. Det å medvirke til at en pasient blir skadet, kan være en sterk opplevelse for mange leger. Flere oppgir at de trengte profesjonell hjelp for å bearbeide opplevelsen, og noen mener det ble vanskeligere å arbeide som lege etter episoden. For to av ti hadde opplevelsen en negativ innvirkning på privatlivet.

  De fleste av legene snakket med pasienten eller pårørende etter feilbehandlingen, men langt under halvparten (37 %) av de alvorlige tilfellene ble rapportert til helsemyndighetene. – Det er tankevekkende, sier instituttsjef Olaf Aasland. – Det sier kanskje noe om at vi her har to forskjellige kulturer.

  Støtte og tilbakemelding fra kolleger er noe av det viktigste for en lege etter å ha opplevd en pasientskade, men to av ti fikk ingen støtte i etterkant. – Diskusjon mellom kolleger etter en alvorlig hendelse er avgjørende for å forstå hva som gikk galt, og dermed også en viktig faktor i kvalitetssikringen. Legene som hadde best rutiner på diskusjon i etterkant, fikk også mest støtte fra kollegene, sier Aasland.

  Forfatterne mener man må endre kulturen i helsevesenet, slik at diskusjon av uheldige hendelser og evaluering i etterkant blir en naturlig og selvfølgelig del av profesjonshverdagen.

  Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=7339

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media