Stille ettertanke

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Årets påskenummer er ikke preget av snø og ski, snarere av stillhet og ettertanke. Motivet på forsiden er hentet fra stillerommet på Rikshospitalet – og ikke mindre enn ti ulike innlegg omhandler flodbølgekatastrofen i Sørøst-Asia. I tillegg har påskenummeret – som vanlig – et variert innhold som vi håper kan inspirere til faglig videreutvikling og gi grobunn for refleksjon.

Redaksjonen ønsker alle god påske. Neste nummer av Tidsskriftet kommer 7. april.

Anbefalte artikler